Tack för att ni medverkar till en
hållbar samhällsutveckling

För att skapa de bästa förutsättningarna för våra barn har vi skapat tryckta och digitala läromedel inom natur, miljö och hållbar utveckling. Genom att din organisation finansierar Natur & Miljöboken kan vi kostnadsfritt ge ut läromedel till barn och familjer i din kommun.

Din organisation där du arbetar har valt att ge elever och lärare i skolår 4 till 6 får ett aktuellt, roligt och inspirerande läromedel att arbeta med. Att vi tillsammans gör gemensam sak och samverkar till att ge skolbarn en adekvat miljöutbildning, tror vi är det bästa sättet att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Se materialet ni finansierar

NYFIKEN PÅ HUR DU OCH DIN FAMILJ KAN BLI MER KLIMATSMARTA?

Familj HiFive

Vi är så tacksamma för att du hittat hit och tar dig tiden att lära mer om naturen. Vi är många vuxna som vill lämna över en hållbar framtid för våra barn. Ordspråket ”barn gör som du gör, inte som du säger” gäller oss alla. Vi vill gärna likna dem som vi gillar. Vi har skapat ett temamaterial för din familj där ni kan läsa om naturen, allemansrätten men också testa era kunskaper. Vi har även skapat ett antal enkla tips för familjen.

NATUR & MILJÖBOKEN I SKOLAN

Familj HiFive

Alla skolbarn i ÅR 4-6 i din kommun erhåller ett kostnadsfritt tryckt eller digitalt läromedel. Vi tror mycket på familjens engagemang i lärandet för en hållbar utveckling och vi tror att det främjar din barns kunskapsutveckling, ger goda studievanor och föräldrar insyn i lärandet för hållbar utveckling.

Vill du se elevernas läromedel som används i skolan?

Vad är Natur & miljöboken?

Familj HiFive

Svenska Kunskapsförlaget AB är förlaget som ger ut den välkända Natur & Miljöboken och står bakom den digitala plattformen Miljobockerna.se, en helt kostnadsfri läromedelsserie som ger eleverna kunskap om vårt klimat och en hållbar livsstil. Den uppskattade, tryckta bokserien har funnits i över 30 år – och nu har den också blivit digital, så att ännu fler kan ta del av den.

Vi är ett helt oberoende och politiskt obundet företag, grundat 1993. Vår verksamhet är grundad i läromedel som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är årligen uppdaterat och anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs. Vi lyssnar på vetenskapen och ställer oss bakom forskare och experter inom klimatområdet.